Inde_4115

slides/Inde_4115.jpg Asie, Inde, Odisha, Satapada Inde_4115

Description: Inde, Odisha, Satapada, lagune de Chilika, flamants roses (phoenicopterus roseus) // India, Odisha, Satapada, Chilika lagoon, greater flamingos
Tags: Asie, Inde, Odisha, Satapada
EXIF/IPTC: City: Satapada State: Odisha Country: Inde