Inde_3729

slides/Inde_3729.jpg Asie, Bhubaneswar, Inde, Odisha Inde_3729

Description: Inde, Odisha, Bhubaneswar, les grottes d'Udayagiri, statues d'éléphants // India, Odisha, Bhubaneswar, Udayagiri caves, éléphant statues
Tags: Asie, Bhubaneswar, Inde, Odisha
EXIF/IPTC: City: Bhubaneswar State: Odisha Country: Inde