Inde_3723

slides/Inde_3723.jpg Asie, Bhubaneswar, Inde, Odisha Inde_3723

Description: Inde, Odisha, Bhubaneswar, les grottes d'Udayagiri, sculpture d'un éléphant // India, Odisha, Bhubaneswar, Udayagiri caves, elephant sculpture
Tags: Asie, Bhubaneswar, Inde, Odisha
EXIF/IPTC: City: Bhubaneswar State: Odisha Country: Inde